Registration

DEADLINE SEPTEMBER 9 2022

 

REGISTER | LOGIN
Sign in to your account if you are a registered user. If not, Click here to subscribe to set up an account and insert your contact information.

 

OPEN NEW REGISTRATION | SUBMIT NEW REPORT

Click on  Submit New Report.

Choose one of the options: Report or Picture of the Year.

Every report or photography submitted to the competition implies the filling in of all camps signalled with (*).

The Identification File, fully filled, will be the only document to contain the applicant’s identification. The jury will only access this file after the settlement of the final results.

 

PHOTOGRAPHIC REPORTS
The reports submitted to the competition need to be comprised of at least 5 images and a maximum of 10 images.

In the case of diptychs, these can only be comprised of 5 images.
Each submitted report needs to be accompanied by a title and a text of 500 to 800 characters, in English and Portuguese (or Galician).

Note that you will have to go through this process every time you submit a new report.

 

PICTURE OF THE YEAR
Each contestant is only allowed to submit a maximum of 5 photographs.

Each photograph needs to be accompanied by a caption of 100 to 400 characters, providing information on the date and place, as well as the context in which the photographs were taken. (In English and Portuguese or Galician.)

 

IMAGES UPLOAD
Please upload your images in the web gallery. To reordinate the images, it will suffice a ‘click and drag’ onto the due sequence. This sequence will be the final ordering of images presented to the jury.

Each image submitted to the competition needs to be sent to us with a resolution of 3500 pixels (longest length), 300 dpi, RGB, and JPEG format.

Reference to the author is not allowed in any part of the photograph, caption, nor in the naming of the image.

 

PREVIEW
After submitting the report, you will be able to navigate through the options of see, edit and delete.

 

CONFIRMATION OF REGISTRATION
You will receive an email confirming your registration.

 

JURY MEETING
The jury will meet in Coimbra, from the 14th to the 16th of September.

 

ANNOUNCEMENT OF WINNERS
The winners will be officially announced in the PRÉMIO ESTAÇÃO IMAGEM 2022 COIMBRA award ceremony, an event to be held at Teatro da Cerca de São Bernardo, Coimbra, on September 17, 11AM.

 

CATALOGUE ESTAÇÃO IMAGEM AWARD 2022 COIMBRA
All the winners will be represented in the catalogue ESTAÇÃO IMAGEM AWARD 2022 COIMBRA. All winners are entitled to receive a free copy of the catalogue.

 

If you find any difficulty during registration or in the uploading of photographs, please do not hesitate to contact us at inscricao@estacao-imagem.com.

Registration

DEADLINE SEPTEMBER 9 2022

 

REGISTER | LOGIN
Sign in to your account if you are a registered user. If not, Click here to subscribe to set up an account and insert your contact information.

 

OPEN NEW REGISTRATION | SUBMIT NEW REPORT

Click on  Submit New Report.

Choose one of the options: Report or Picture of the Year.

Every report or photography submitted to the competition implies the filling in of all camps signalled with (*).

The Identification File, fully filled, will be the only document to contain the applicant’s identification. The jury will only access this file after the settlement of the final results.

 

PHOTOGRAPHIC REPORTS
The reports submitted to the competition need to be comprised of at least 5 images and a maximum of 10 images.

In the case of diptychs, these can only be comprised of 5 images.
Each submitted report needs to be accompanied by a title and a text of 500 to 800 characters, in English and Portuguese (or Galician).

Note that you will have to go through this process every time you submit a new report.

 

PICTURE OF THE YEAR
Each contestant is only allowed to submit a maximum of 5 photographs.

Each photograph needs to be accompanied by a caption of 100 to 400 characters, providing information on the date and place, as well as the context in which the photographs were taken. (In English and Portuguese or Galician.)

 

IMAGES UPLOAD
Please upload your images in the web gallery. To reordinate the images, it will suffice a ‘click and drag’ onto the due sequence. This sequence will be the final ordering of images presented to the jury.

Each image submitted to the competition needs to be sent to us with a resolution of 3500 pixels (longest length), 300 dpi, RGB, and JPEG format.

Reference to the author is not allowed in any part of the photograph, caption, nor in the naming of the image.

 

PREVIEW
After submitting the report, you will be able to navigate through the options of see, edit and delete.

 

CONFIRMATION OF REGISTRATION
You will receive an email confirming your registration.

 

JURY MEETING
The jury will meet in Coimbra, from the 14th to the 16th of September.

 

ANNOUNCEMENT OF WINNERS
The winners will be officially announced in the PRÉMIO ESTAÇÃO IMAGEM 2022 COIMBRA award ceremony, an event to be held at Teatro da Cerca de São Bernardo, Coimbra, on September 17, 11AM.

 

CATALOGUE ESTAÇÃO IMAGEM AWARD 2022 COIMBRA
All the winners will be represented in the catalogue ESTAÇÃO IMAGEM AWARD 2022 COIMBRA. All winners are entitled to receive a free copy of the catalogue.

 

If you find any difficulty during registration or in the uploading of photographs, please do not hesitate to contact us at inscricao@estacao-imagem.com.

Inscricións

A DATA LIMITE E 9 DE SETEMBRO DE 2022

 

REXISTRO | LOGIN
Se xa está rexistrado, inicie a sesión na súa conta. En caso contrario, cree unha conta, en Prema aquí para increver e escriba os datos de contacto.

 

CREAR NOVA INSCRICIÓN | ENVIAR NOVA REPORTAXE
Prema en Enviar nova Reportaxe.
Escolla entre Reportaxe e Fotografía do Ano.
Cada reportaxe ou fotografía a concurso implica o recheo de todos os campos marcados con asterisco.
A Ficha de Identificación, debidamente cuberta, será o único documento onde figurará a identificación do competidor. O Xurado terá acceso a el só tras o veredicto.

 

REPORTAXES FOTOGRÁFICAS
As reportaxes fotográficas sometidas a concurso deberán ter como mínimo 5 e máximo 10 fotos.
En caso de uso de dípticos, só se aceptan ata un máximo de 5.
Cada reportaxe a concurso debe ser acompañada por un título e un texto de encadramento entre 500 a 800 caracteres (en inglés e en galego).
Por cada nova reportaxe a concurso terá que repetir este proceso.

 

FOTOGRAFÍA DO ANO
Só poden ser enviadas ata 5 fotografías por concursante
Cada fotografía a concurso debe ser acompañada dunha lenda entre 100 a 400 caracteres, mencionando as circunstancias de tempo, lugar e contexto en que foi obtida en inglés e en galego.

 

UPLOAD IMAGES
Sube as imaxes á galería web. Para volver ordenar as imaxes basta con premer e arrastrar para a secuencia correcta. Será esta a orde na que a reportaxe que apareza ao xurado.

Cada imaxe a concurso ten nos enviar coa resolución de 3500 pixeis no lado maior, a 300 dpi, RGB, en formato JPEG.

En ningún lugar do nome da imaxe, lenda ou de calquera outro campo da fotografía pode figurar a referencia ao seu autor.

 

PREVIEW
Ten as opcións ver, editar e eliminar despois de enviar a reportaxe.

 

RECEPCIÓN DA INSCRICIÓN
Recibirá un correo de confirmación.

 

REUNIÓN XURADO
O xurado estará reunido en Coimbra, de 14 a 16 de Setembro.

 

ANUNCIO DOS VENCEDORES
Os premiados serán oficialmente anunciados durante a cerimonia de entrega dos Premios ESTAÇÃO IMAGEM 2022 COIMBRA, 17 Setembro, 11 da mañá, Coimbra.

 

CATÁLOGO PREMIO ESTAÇÃO IMAGEM 2022 COIMBRA
Todos os gañadores serán representados no catálogo PRÉMIO ESTAÇÃO IMAGEM 2022 COIMBRA. Todos os gañadores teñen dereito a unha copia gratuita.


Se atopa problemas na inscrición ou subida de fotos, póñase en contacto connosco para inscricoes@estacao-imagem.com

 

First time applicant?

Click here to register


Already registered?

Insert your email and password
to manage your registration

Forgot your password?