Jury

The jury is exclusively composed of international
personalities from the photojournalism world.

Aidan Sullivan

Presidente do Júri

Vice president of photo assignments for Getty Images. He began his career as a photographer for a local newspaper in the UK and then worked as a freelance news photographer in Fleet Street. He joined The Sunday Times as deputy picture editor and became picture editor, before joining The Sunday Times Magazine as assistant editor responsible for all of the photography. Aidan won the International Picture Editor of the Year at Visa Pour l'Image 2000 and is an Honorary Fellow of the Royal Photographic Society. Chairman of World Press Photo Awards 2012.

João Silva

In 1991 worked for The Star, a Johannesburg daily newspaper, as a staff photographer before joining the Associated Press in 1994. In 1996 became a regular freelancer for the The New York Times, becoming a contract photographer in 2000. In 2000, he co-authored with Greg Marinovich 'The Bang-Bang Club', a factual account of press photographers who covered the end of the apartheid era in South Africa. In 2005 published In The Company of God, a photographic book on the Iraqi Shi'a during the American occupation. In October 2010, he was seriously injured in Afghanistan, while working for The New York Times, where he remain a staff photographer. He was born in 1966 in Lisbon, and lives with his family in Johannesburg, South Africa.

Cheryl Newman

For more than fifteen years she was the Photography Director of the Telegraph Magazine, securing many awards such as The Amnesty International Media Photojournalism Award in 2014. She has been a committee member of the Royal Photographic Society. She has served as a judge for many photographic awards including; PhotoEvidence Book Award 2015, the Flash Forward Award 2015 and the 2015 Moran Contemporary Photography Prize, Sydney. At present she is curating, Time To See, a long-term project on avoidable blindness within the Commonwealth for the Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust, We Feed The World, an exhibition and book project documenting small framers globally, and running an ongoing twelve-week mentorship programme with Capa Gold Medal winner 2015, Marcus Bleasdale and working on book projects.

Laurent Rebours

Work’s for Associated Press at the Paris bureau for the last 30 years. As an news agency photographer, covers local stuff such as politic, daily life, economy, sports events, Cannes Festival, French open Tennis, Tour de France, and also international news stories mainly in conflict zones: Afghanistan, Balkan war, Gulf wars, Gaza strip and the occupied territories in Israel. In 2005, he took the position of the head of the photo for AP in France and North Africa managing a team of 15 people.

Jury

The jury is exclusively composed of international
personalities from the photojournalism world.

Aidan Sullivan

Jury President

Vice president of photo assignments for Getty Images. He began his career as a photographer for a local newspaper in the UK and then worked as a freelance news photographer in Fleet Street. He joined The Sunday Times as deputy picture editor and became picture editor, before joining The Sunday Times Magazine as assistant editor responsible for all of the photography. Aidan won the International Picture Editor of the Year at Visa Pour l'Image 2000 and is an Honorary Fellow of the Royal Photographic Society. Chairman of World Press Photo Awards 2012.

João Silva

In 1991 worked for The Star, a Johannesburg daily newspaper, as a staff photographer before joining the Associated Press in 1994. In 1996 became a regular freelancer for the The New York Times, becoming a contract photographer in 2000. In 2000, he co-authored with Greg Marinovich 'The Bang-Bang Club', a factual account of press photographers who covered the end of the apartheid era in South Africa. In 2005 published In The Company of God, a photographic book on the Iraqi Shi'a during the American occupation. In October 2010, he was seriously injured in Afghanistan, while working for The New York Times, where he remain a staff photographer. He was born in 1966 in Lisbon, and lives with his family in Johannesburg, South Africa.

Cheryl Newman

For more than fifteen years she was the Photography Director of the Telegraph Magazine, securing many awards such as The Amnesty International Media Photojournalism Award in 2014. She has been a committee member of the Royal Photographic Society. She has served as a judge for many photographic awards including; PhotoEvidence Book Award 2015, the Flash Forward Award 2015 and the 2015 Moran Contemporary Photography Prize, Sydney. At present she is curating, Time To See, a long-term project on avoidable blindness within the Commonwealth for the Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust, We Feed The World, an exhibition and book project documenting small framers globally, and running an ongoing twelve-week mentorship programme with Capa Gold Medal winner 2015, Marcus Bleasdale and working on book projects.

Laurent Rebours

Work’s for Associated Press at the Paris bureau for the last 30 years. As an news agency photographer, covers local stuff such as politic, daily life, economy, sports events, Cannes Festival, French open Tennis, Tour de France, and also international news stories mainly in conflict zones: Afghanistan, Balkan war, Gulf wars, Gaza strip and the occupied territories in Israel. In 2005, he took the position of the head of the photo for AP in France and North Africa managing a team of 15 people.

Xurado

O xurado do Premio e da Bolsa é exclusivamente formado por
personalidades internacionais do medio do fotoxornalismo.

Aidan Sullivan

Presidente do Xurado

Vicepresidente do servizo fotográfico da Getty Images. Iniciou a súa carreira como fotografo nun xornal local na Gran Bretaña e mais tarde como freelancer en Fleet Street. Integrou despois o equipo do The Sunday Times como subeditor, e mais tarde como editor de imaxe. Posteriormente ocupa o cargo de editor asistente, responsabel de toda a fotografia da revista The Sunday Times Magazine. Foi-lle concedido o premio Editor de Imaxe Internacional no Visa Pour l’Image 2000 e é Membro Honorario da Royal Photographic Society. Presidente do xurado do World Press Photo 2012.

João Silva

En 1991 traballou como fotógrafo de plantilla no The Star, xornal diario de johannesburgo, antes de ingresar na Associated Press, en 1994. En 1996 traballa como freelancer para o The New York Times e como fotógrafo contratado a partir de 2000. No 2000, crea con Greg Marinovich o The Bang-Bang Club, grupo de fotoxornalistas que documentaron o fin da era do apartheid na Africa do Sur. En 2005, publica o libro In the Company of God, sobre o Shi’a iraquiano durante a ocupación americana. En Outubro de 2010, foi gravemente ferido no Afganistán durante un traballo para o The New York Times, onde continua como fotógrafo de plantilla. Naceu en Lisboa en 1966, e vive coa sua familia en Johannesburgo, Africa do Sur.

Cheryl Newman

Directora de fotografía nos últimos 15 anos da revista Telegraph Magazine, conquistando varios premios como o The Amnesty International Media Photojournalism Award, en 2014. É membro honorario da Royal Photographic Society. Xurado en varios premios de fotografía incluindo: FotoEvidence Book Award 2015, o Flash Forward Award 2015 e o 2015 Moran Contemporary Photography Prize, Sydney. Actualmente fai a curadoría do proxecto Time to See, no ambito do Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust; así como do We Feed the World, proxecto de exposición e libro que documenta pequenos agricultores do mundo. Dirixe un programa contínuo de tutoría de 12 semanas con Marcus Bleasdale, vencedor da Capa Gold Medal 2015.

Laurent Rebours

Ten traballado ó longo dos últimos 30 anos na Associated Press en París. Como fotógrafo da axencia, documenta localmente os acontecimentos políticos, a vida cotián, economia, eventos desportivos, Festival de Cannes, o Roland Garros, o Tour de France, e internacionalmente cobriu os mais importantes conflitos: Afganistán, guerra dos Balcáns, as guerras no Golfo, a Faixa de Gaza e os territórios ocupados en Israel. En 2005 é nomeado director de fotografia da Associated Press para Francia e Africa do Norte, dirixindo un equipo de 15 persoas.

Official Partner

Sponsors

Media Partners

Support

Partnerships